C ŒΎŒκŠΦ”:IsWindows8OrGreater ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒR[ƒh

ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒR[ƒh‚πŒŸυ‚΅‚½Œ‹‰Κ‚Ε‚·B


TITLE : TestAMFVFW/Compress.cpp at master ‘΅ jackun/TestAMFVFW ‘΅ GitHub
if (IsWindows8OrGreater()).......
http://github.com/jackun/TestAMFVFW/blob/master/TestAMFVFW/Compress.cpp


TITLE : TestAMFVFW/Compress.cpp at master ‘΅ jackun/TestAMFVFW ‘΅ GitHub
if (mConfigTable[S_CONVTYPE] == 0 && IsWindows8OrGreater()).......
http://github.com/jackun/TestAMFVFW/blob/master/TestAMFVFW/Compress.cpp
TITLE : TestAMFVFW/Compress.cpp at master ‘΅ jackun/TestAMFVFW ‘΅ GitHub
static bool isWin8OrGreater = IsWindows8OrGreater();.......
http://github.com/jackun/TestAMFVFW/blob/master/TestAMFVFW/Compress.cpp
TITLE : IsWindows8OrGreater function (Windows)
BOOL WINAPI IsWindows8OrGreater(void);.......
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/dn424961
TITLE : IsWindows8OrGreater function (Windows)
if (!IsWindows8OrGreater()).......
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/dn424961
TITLE : Version Helper functions (Windows)
BOOL WINAPI IsWindows8OrGreater(void);.......
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/dn424961.aspx
TITLE : Version Helper functions (Windows)
if (!IsWindows8OrGreater()).......
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/dn424961.aspx
TITLE : Version Helper functions (Windows)
if (!IsWindows8OrGreater()).......
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/dn424972.aspx
TITLE : ŽΆŒτŽ‘”Ÿ˜T—Rˆδ‰]‹cŠk˜π - whatever957 - 51CTOŽΊ•σ‰§l
if (IsWindows8OrGreater()) // •ΕŒ‘Šρšy‹gšy Win8.......
http://whatever957.blog.51cto.com/6835003/1633739
TITLE : Part1: Overcoming Windows 8.1's deprecation of GetVersionEx and GetVersion APIs - CodeProject
bool IsWindows8OrGreater().......
http://www.codeproject.com/Articles/678606/Part-Overcoming-Windows-s-deprecation-of-GetVe
Google‚ΕŒŸυ

https://www.google.co.jp/#q=IsWindows8OrGreater