C ŒΎŒκŠΦ”:glRectd ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒR[ƒh

ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒR[ƒh‚πŒŸυ‚΅‚½Œ‹‰Κ‚Ε‚·B


TITLE : QOpenGLFunctions_4_1_Compatibility Class | Qt GUI 5.9
void glRectd(GLdouble x1, GLdouble y1, GLdouble x2, GLdouble y2).......
http://doc.qt.io/qt-5/qopenglfunctions-2-0.html


TITLE : QOpenGLFunctions_4_1_Compatibility Class | Qt GUI 5.9
void QOpenGLFunctions_2_0::glRectd(GLdouble x1, GLdouble y1, GLdouble x2, GLdouble y2).......
http://doc.qt.io/qt-5/qopenglfunctions-2-0.html
TITLE : QOpenGLFunctions_4_1_Compatibility Class | Qt GUI 5.9
void glRectd(GLdouble x1, GLdouble y1, GLdouble x2, GLdouble y2).......
http://doc.qt.io/qt-5/qopenglfunctions-4-1-compatibility.html
TITLE : QOpenGLFunctions_4_1_Compatibility Class | Qt GUI 5.9
void QOpenGLFunctions_4_1_Compatibility::glRectd(GLdouble x1, GLdouble y1, GLdouble x2, GLdouble y2).......
http://doc.qt.io/qt-5/qopenglfunctions-4-1-compatibility.html
TITLE : glRectd function (Windows)
void WINAPI glRectd(.......
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd374017(v=vs.85).aspx
TITLE : glRectd function (Windows)
The glRectd(x1,y1,x2,y2) function is exactly equivalent to the following sequence:.......
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd374017(v=vs.85).aspx
TITLE : glRect : PyOpenGL 3.1.0 GL Man Pages
glRectd( GLdouble ( x1 ) , GLdouble ( y1 ) , GLdouble ( x2 ) , GLdouble ( y2 ) )-> void.......
http://pyopengl.sourceforge.net/documentation/manual-3.0/glRect.html
TITLE : glRect : PyOpenGL 3.1.0 GL Man Pages
glRectd( x1 , y1 , x2 , y2 ).......
http://pyopengl.sourceforge.net/documentation/manual-3.0/glRect.html
TITLE : Ž©—R—Ž‰Ί - OpenGL de ƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO
glRectd(-0.5,0.5,0.5,-0.5);.......
http://seesaawiki.jp/w/mikk_ni3_92/d/・%85・E½E±γƒ»%86・E₯・%86・E₯・E―・E₯・EΉγƒ»E₯・%81・E₯・
TITLE : Ž©—R—Ž‰Ί - OpenGL de ƒvƒƒOƒ‰ƒ~ƒ“ƒO
glRectd(-GROUND,GROUND,GROUND,-GROUND);.......
http://seesaawiki.jp/w/mikk_ni3_92/d/・EΌγƒ»E«γƒ»%8D・E³γƒ»%8D・89EΈγƒ»EΌ
Google‚ΕŒŸυ

https://www.google.co.jp/#q=glRectd